Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Styrelsen

Kårens officiella e-postadress är info@skargardsvandrarna.fi

Kårchef:
Nina Robertsén
040-8388684
nina.robertsen@hotmail.com

Vice kårchef:
Julia Lastuniemi

Sekreterare:
Johanna (Jonna) Järnström
johanna.kivekas@gmail.com

Materialförvaltare, Lyan-ansvarig och ekonomiassistent:
Ann-Louise (Aija) Robertsén
041-5392512

Övriga styrelsemedlemmar:
Emilia Lindström
Niklas Heinonen