Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Även en ny scout är alltid scout (25.10.2012)

Att börja scouting på äldre dagar för med sig mycket nytt och positivt. För mig hände det våren 2009 när den nuvarande kårchefen, i Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna, väckte mitt intresse genom att be mig om hjälp när de andra ledarna inte kunde vara med. När jag sedan kom till mitt första möte slogs jag av en massa tankar: ”Jag är ju inte scout!”, ”Vad kan jag bidra med?”, ”Inte vet jag något om det här!”, ”De här barnen vet mer än mig!” och ”Hur skall jag kunna leda dessa barn?”. Till mitt stora stöd fanns alla de andra ledarna i kåren. Jag fortsatte delta i några möten och i maj 2009 blev det dags för vårförläggning på kårens utfärdsstuga. Efter det var jag såld!

Från och med hösten 2009 var jag medlem i kåren och började ta mera ansvar på mötena. Tillsammans med de andra ledarna var jag med och drog den veckovisa verksamheten. I och med att jag inte varit scout som barn var allting nytt och obekant. Traditioner, sånger och scoutrop var nya men med den gedigna informationen som kan hittas i litteratur, på Internet och på utbildningar, som takorganisationen Finlands Svenska Scouter ordnar, var det lätt att känna sig som en scout. Allt detta ledde i slutändan till att jag, tillsammans med kårchefen, skrev ett examensarbete om scouting.

Med mitt utökade intresse har även mina ansvarsuppgifter ökat. Jag har lärt mig massor och lärt känna många nya människor med liknande intressen. Fortsättningsvis lär jag mig nya saker hela tiden och kommer aldrig att bli fullärd, och det behöver ingen i scouten heller vara. Du behöver inte vara en guru på uteliv eller något annat för att vara en värdefull resurs till verksamheten.

Jag hoppas att jag med min berättelse även har väckt ditt intresse för scouting. Tycker du om att prova på nya saker eller vill du dela med dig av din specialkunskap är scouting något för dig! I kåren finns det alltid en uppgift just för dig och du kan själv välja hur aktiv du vill vara. Det kan handla om allt från att delta i veckovisa möten till att vara en hjälpande hand vid utfärder.

Titta in när vi har öppet hus i vår kårlokal i Manegen den 31.10.2012 kl. 18.30–21. Ni kan också ta kontakt med mig via e-post på skargardsvandrarna@gmail.com eller per telefon 0408351070.

Kårsekreteraren Jonna Kivekäs