Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Spejarscouter

Kårens Spejarscouter har möten varje måndag kl. 18.00-19.30 i Manegen, Brunnsvägen.
För att vara Spejarscout bör du vara mellan 12 och 15 år.
Vi erbjuder en mångsidig och allmänbildande verksamhet.

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.

Om du vill vara med eller har frågor kan du ta kontakt!