Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Vargungar

Kårens Vargungar har möten varje måndag kl. 17.30-19.00 i Manegen, Brunnsvägen.
För att vara Vargunge bör du vara mellan 7 och 9 år.
Vi erbjuder en mångsidig och allmänbildande verksamhet.

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.

Om du vill vara med eller har frågor kan du ta kontakt!