Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Gamyler

Kåren har även en del ledare som kallas gamyler. Dessa är ledare som tidigare varit mycket aktiva, men som nu av olika orsaker mer fungerar som referensram inom kåren.
Kårens gamyler är en mycket viktig del av kåren och kan med sin gedigna erfarenhet erbjuda ett enormt stöd.