Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Äventyrsscouter

Kårens Äventyrsscouter har möten varje måndag kl. 18.00-19.30 i Manegen, Brunnsvägen.
För att vara Äventyrsscout bör du vara mellan 9 och 12 år.
Vi erbjuder en mångsidig och allmänbildande verksamhet.

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.

Om du vill vara med eller har frågor kan du ta kontakt!