Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Ledare

Kårens ledare är alla medlemmar som är över 22 år. Som ledare i kåren kan man själv välja sin aktivitetsnivå.
Man får själv välja om man aktivt vill vara med och dra den veckovisa verksamheten eller om utfärdsverksamhet eller ett styrelseuppdrag passar en bättre.

Kårens ledare är med och förverkligar verksamheten och även aktiva i styrelsen. Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden, var beslut om verksamheten fattas.

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.
Utbildningar inom scoutingen ordnas på olika nivåer och inom olika områden.

Om du vill vara med eller har frågor kan du ta kontakt!