Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Verksamhet

Kåren har sedan 2008 haft verksamhet enligt det nationella scoutprogrammet som togs i bruk då. Kåren erbjuder verksamhet från ett år och uppåt.

De yngsta (1-6 år) kan tillsammans med en vuxen delta i familjescouting. Familjescoutingen ordnas varannan måndag, jämna veckor, kolckan 18.00-19.00.

Från sju år kan man delta i den vanliga åldersgruppsverksamhetet fram till att man fyller 22 år. Du kan då få en möjlighet att själv påverka hur du vill att åldersgruppens verksamhet skall se ut.

Även som vuxen kan man delta i kårens verksamhet då som ledare för en åldersgrupp, som expert inom ett visst område eller bara som en hjälpande hand vid olika evenemang. 

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.

 

- Vargungar

- Äventyrsscouter

- Spejarscouter

- Exlorerscouter

- Ledare

- Gamyler

- Medlemsansökan

- Anmälningar