Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Verksamhet

Kåren har sedan 2008 haft verksamhet enligt det "nya" scoutprogrammet.
Kåren har för tillfället enbart verksamhet för 9-17 åringar.
Men vi erbjuder även gärna verksamhet för dig som är över 17 år.
Du kan då också få en möjlighet att själv påverka hur du vill att åldersgruppens verksamhet skall se ut.

Kårens ledare är väl utbildade inom scoutprogrammet, scoutmetodiken och pedagogik.

 

- Vargungar

- Äventyrsscouter

- Spejarscouter

- Exlorerscouter

- Ledare

- Gamyler

- Medlemsansökan

- Anmälningar