Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna rf

Pargas Scoutkår SkärgårdsVandrarna

Ledare

Kårens officiella e-postadress är info@skargardsvandrarna.fi

Ledare för vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter:

Nina Robertsén
040-8388684
nina.robertsen@hotmail.com

Johanna (Jonna) Järnström
040-8351070
johanna.kivekas@gmail.com

Ann-Louise (Aija) Robertsén
041-5392512